Karmos hajcsipesz csomag - 6,5 cm - 2 darabos - 71759
Karmos hajcsipesz - 10 cm - 71763
Hajcsat - 11 cm - 71766
Hajcsat - 11 cm - 71765
Hajgumi csomag - fekete fehér - 12 db - 71950
Hajgumi csomag - színes - 12 db - 71949
Hajgumi csomag - színes - csíkos - 100 db - 71948
Hajgumi csomag - színes - 100 db - 71947
Hajgumi csomag - fekete fehér - 100 db - 71946
Hajgumi csomag - fekete fehér - 6 db - 71945
Hajgumi csomag - színes - 6 db - 71944
Hajgumi csomag - színes - 8 db - 71943